Златното правило - Дани Пенев

„Човек е социално животно.“

Всички сме чували тази мисъл, при това повече от веднъж.

Но колко често се замисляме за механизма, който ни позволява да изграждаме връзки помежду си и да живеем в мир?

Този механизъм е така нареченото Златно правило, което гласи: „Отнасяй се към другите така, както искаш те да се отнасят към теб“.

Оказва се, че Златното правило е пуснало дълбоки корени в редица култури и религии в цял свят. Сами можете да се убедите в това, като разгледате стотиците варианти на правилото, събрани от екипа на Golden Rule Project.

Надявам се, че след като осъзнаете универсалността на Златното правило, ще започнете да го прилагате в ежедневието си с още по-голям плам.

Ако искате да получавате добро, добротворствайте!

Ако искате да бъдете обичани, обичайте!

Ако искате да можете да разчитате на помощта на другите, помагайте!

Заглавно изображение: Pixabay

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *