Задълбочена работа, Кал Нюпорт - Дани Пенев

Кал Нюпорт е професор по компютърни науки в Джорджтаунския университет и автор на книги и статии по теми като продуктивност, управление на времето и пресечните точки между дигиталните технологии и начина ни на живот в съвременния свят. Освен това вписва популярния блог Study Hacks и води подкаста Deep Questions.

През февруари 2022 г. на български език в мой превод излезе „Задълбочена работа“ – най-популярната книга на Кал Нюпорт.

Отдолу представям книгата накратко, след което ви предлагам храна за размисъл под формата на цитати от нея.

.

Книгата накратко

В „Задълбочена работа“ Нюпорт представя способността за задълбочена работа като суперсила в контекста на висококонкурентната икономика на XXI век.

В първата част на книгата Нюпорт излага концепцията си за задълбочена работа. Той обяснява как задълбочената работа добавя стойност към личния и професионалия ни живот и към света и защо тя е необичайна, макар че е безценен източник на смисъл.

Задълбочена работа, Кал Нюпорт - Дани Пенев

Във втората част Нюпорт предлага 4 правила за изграждане и развиване на навика за извършване на задълбочена работа – фокусирано усилие, изграждане на положително отношение към скуката, отказване от социалните мрежи и ограничаване на повърхностните занимания. Той привежда аргументи в подкрепа на тези правила и дава съвети за тяхното прилагане.

За да ни помогне да си представим как изглежда задълбочената работа на практика, Нюпорт ни запознава с действията, които повече и по-малко познати личности от различни сфери предприемат, за да си осигурят време и пространство за задълбочена работа. В тази група попадат Карл Юнг, Ричард Файнман, Бил Гейтс, Адам Грант и др.

На базата на своите аргументи и на примерите, които дава, Нюпорт ни изпраща едно колкото просто, толкова и проникновено послание: фокусирането върху правилните неща е основна предпоставка за добър живот.

.

Храна за размисъл от книгата

.

Намиране на смисъл чрез задълбочаване

Независимо дали подхождате към акта на задълбочаване през призмата на невронауката, психологията или възвишената философия, всички тези пътища като че ли водят до едно и също място – наличието на връзка между задълбочеността и смисъла. Сякаш човечеството е еволюирало във вид, който процъфтява в условията на задълбоченост и затъва в условията на повърхностност, и тази еволюция е родила нов тип човек, когото бихме могли да наречем задълбочено работещ човек.

.

Яснотата като основа

Яснотата за това, което е от значение, осигурява яснота за това, което не е от значение.

.

Фокусиране за върхови постижения

[З]а да творим на най-високото според възможностите ни ниво, ние трябва да работим продължително време, съсредоточени изцяло върху една задача, без да се разсейваме. Казано по друг начин, типът работа, който спомага за оптимизирането на нашето представяне, е задълбочената работа. Ако не се чувствате комфортно да работите задълбочено за продължителни периоди от време, трудно ще достигнете върховото ниво на представяне по отношение на качеството и количеството, което става все по-необходимо за постигането на професионален успех. Освен ако талантът и уменията ви категорично не превъзхождат таланта и уменията на вашите конкуренти, тези измежду тях, които работят задълбочено, ще бъдат по-продуктивни от вас.

.

Ученето като задълбочена работа

[У]ченето е проява на задълбочена работа. Ако се чувствате комфортно при задълбочаването в дадена тема, лесно ще овладявате все по-сложните системи и умения, необходими за постигане на успех в днешната икономика. Обратно, ако продължите да бъдете един от многото хора, които не се чувстват комфортно в процеса на задълбочаване и постоянно са разсеяни, тогава не би трябвало да очаквате да овладявате тези системи и умения с лекота.

.

Контрол над времето и вниманието

Силата на волята е ограничен ресурс и следователно колкото по-съблазнителни инструменти се борят за вниманието ви, толкова по-трудно ще ви бъде да останете съсредоточени върху нещо важно. Това означава, че за да овладеете изкуството на задълбочената работа, трябва да си възвърнете контрола над времето и вниманието си от многобройните източници на разсейване, които се опитват да ги отмъкнат.

.

Задълбочената работа като навик

[К]лючът към изграждането на навик за задълбочена работа е да отидете отвъд добрите намерения и да прибавите практики и ритуали към професионалния си живот, които имат за цел да сведат до минимум количеството воля – поначало ограничен ресурс, – необходим за постигането и поддържането на състояние на непрекъсната концентрация.

Ако например прекарвате следобеда си в разсеяно сърфиране в интернет и внезапно решите да насочите вниманието си към задача, изискваща умствено усилие, вие ще бъдете принудени да използвате сериозно количество от ограничената сила на волята си, за да измъкнете вниманието си от хватката на бляскавия онлайн свят. Това означава, че подобни опити често ще се провалят. От друга страна, ако използвате умни практики и ритуали – например определяне на време и тихо място, където изпълнявате задълбочените си задачи всеки следобед, – вие ще се нуждаете от далеч по-малко воля да започнете и да продължите да работите. По този начин в дългосрочен план усилията, които полагате за извършването на задълбочена работа, ще дават резултат много по-често.

.

Повърхностна работа в умерени граници

Призовавам ви да имате едно наум по отношение на повърхностната работа, защото причиняваните от нея щети често биват сериозно подценявани, а нейната важност – сериозно надценявана. Няма как да избягате от повърхностната работа, но трябва да я държите в граници, в които да не ви пречи да извличате максимума от задълбочените усилия, които в крайна сметка определят ефекта от работата ви.

.

Размитата връзка в социалните мрежи

[Б]ързият възход на социалните мрежи отчасти се дължи на тяхната способност да заобикалят […] връзка[та] между упоритата работа, необходима за създаването на истинска стойност, и възнаграждението под формата на вниманието, което другите ни обръщат. Социалните мрежи замениха тази капиталистическа размяна, характерна за всяка епоха досега, с повърхностна колективистична алтернатива: аз ще обръщам внимание на това, което казваш, ако ти обръщаш внимание на това, което аз казвам – независимо от стойността на казаното […] Негласната договорка, която насърчава това поведение изглежда така: в замяна на полученото (в голяма степен незаслужено) внимание на вашите приятели и последователи от вас се очаква да им върнете услугата, като ги отрупате с внимание (също толкова незаслужено). Ти „харесваш“ новия ми статус и аз „харесвам“ твоя. Тази договорка осигурява на всеки подобие на значимост, която не изисква особено усилие в замяна.

.

Време за работа и време за почивка

Всички проучвания в различни клонове на психологията през последните няколко десетилетия сочат, че редовното осигуряване на време за почивка на мозъка подобрява качеството на задълбочената работа. Когато работите, работете усилено. Когато свършите с работата, забравете за нея.

.

Корица на книгата: изд. „Изток-Запад“

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *