Сдружение „Тук-Там“ приема кандидатури за шестото издание на Фонд за стипендии „Иди, учи и се върни“, насочен към мотивирани българи, които планират да направят магистратура в чужбина и след това да търсят професионална реализация в България.

През 2021 г. „Тук-Там“ ще раздаде 4 стипендии по 10 000 лв.

Две от стипендиите са предвидени за кандидати от сферите устойчиво развитие, технологии и компютърни науки. Другите две стипендии са за кандидати от всички специалности.

До участие в конкурса се допускат българи с бакалавърска или магистърска степен, придобита между 1 януари 2016 г. и 31 юли 2021 г., които вече са стартирали процеса по кандидатстване за прием в магистърска програма в чуждестранен университет и владеят на високо ниво езика, на който ще се провежда обучението.

С предимство ще се ползват кандидатите, които до момента не са учили в чужбина.

След завършването на магистратурата стипендиантите могат да останат в чужбина за стаж или работа по проект за период от 6 месеца. След това от тях се очаква да се завърнат в България и да работят тук в продължение на поне една година.

Ако вие или ваши близки, приятели или колеги отговаряте на търсения профил, можете да кандидатствате до 4 юни 2021 г.

Заглавно изображение: Facebook страница на Сдружение „Тук-Там“

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *