Книгите, които препоръчвам: Красимир Спасов
Книгите, които препоръчвам: Красимир Спасов - Даниел Пенев

Красимир Спасов е библиотекар с фокус върху информационната грамотност в Библиотека „Паница“ към Американския университет в България (АУБ), преподавател по английски език и обучител на учители в средното образование по иновативни методи на преподаване. Преподавал е в ЕГ „Акад. Людмил Стоянов“ (Благоевград) и Института по английски език към АУБ. Има интереси в оптимизирането на библиотечните […]

Read more