Книгата, която ще ви доближи до отговора на най-важния въпрос
Как ще оцените живота си, Клейтън Кристенсен - Дани Пенев

Тази есен в мой превод на български език излезе книгата „Как ще оцените живота си?“ на Клейтън М. Кристенсен, Джеймс Олуърт и Карън Дилън. Тук ви представям 7 цитата от книгата, които, надявам се, ще ви убедят, че тя заслужава вниманието ви.

Read more