Инвестиция с неизбежна възвръщаемост - Дани Пенев

Когато срещнете понятието „инвестиция“, най-вероятно веднага правите асоциации с думи като „печалба“ и „възвръщаемост“.

Но инвестициите не се ограничават до материалното. Освен пари можем да инвестираме време, усилия, знания и обич.

Принципът е същият: влагаме един или друг ресурс в подкрепа на човек, организация или начинание и очакваме да получим нещо в замяна – в повечето случаи не пари, а например възможност да развием уменията си, да допринесем за осъществяването на проект, в който виждаме смисъл, или да намерим съмишленици.

Има един ресурс, с който всички разполагаме и можем да инвестираме на воля. Освен че е неизчерпаем, той стои в основата на може би единствената инвестиция на тази земя, при която възвръщаемостта гарантирано ще бъде многократно по-голяма от вложението.

Чудите се кой е този ресурс? Ами вродената ни способност да правим добро и да споделяме безусловно.

Според Джон Максуел и Роб Хоскинс добавянето на стойност към живота на другите хора е инвестиция с „неизбежна възвръщаемост“.  

В книгата си Change Your World: How Anyone, Anywhere Can Make a Difference те описват това явление по следния начин:

Джон Максуел и Роб Хоскинс - Дани Пенев

Добавянето на стойност към живота на другите е инвестиция с гарантирана възвръщаемост, но това, което получаваме в замяна, може да е под различна форма от нашето вложение и да дойде от най-различни места.

Важното е, че правенето на добро неизменно се отплаща по прекрасни начини. И че колкото повече добро правим, толкова „по-тъпкано“ ни се връща!

Заглавно изображение: Karolina Grabowska (Pixabay)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *