Ако се нуждаете от качествени и грамотно написани, редактирани или преведени текстове, които увеличават шансовете за успех на вашия бизнес, можете да се свържете с мен по най-удобния за вас начин.

Email: dani@danipenev.net

Phone: +359 894 062 820

LinkedIn: Daniel Penev

Facebook: Daniel Penev